Thermium - úvod

Reumatologická ambulancia

zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb spôsobujúcich bolesti a opuchy kĺbov a chrbtice. Personál má špecialnu kvalifikáciu získanú v najlepšom reumatologickom zdravotníckom zariadení v Slovenskej republike - v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Popri obvyklých reumatických chorobách sa pozornosť venuje včasnej artritíde.

NAŠE SLUŽBY


  • Diagnostikujeme a liečime choroby, ktoré zapríčiňujú bolesti kĺbov, svalov a chrbtice.
  • Diagnostikujeme včasnú artritídu
  • Konzultujeme a radíme pacientom s reumatickými chorobami
  • Robíme reumatologickú prevenciu
  • Zmluva so zdravotnou poisťovňou Union, a.s.

Prečo si vybrať naše centrum?


Spoľahlivosť:

kvalifikovaný a ochotný personál so skúsenosťami v odbore reumatológia, kontakt na najlepšie pracoviská a najlepších odborníkov príbuzných odborovModerné technológie:

rýchla ambulantná diagnostika reumatických chorôb a funkčných porúch pohybového ústrojenstva, ultrazvuková kĺbová diagnostika, objektivizácia aktivity a poruchy funkcie kĺbových chorôb kompozitnými indexamiSkúsenosti:

diagnostické a liečebné postupy získané na špičkovom reumatologickom klinickom pracovisku a overené dlhoročnou praxou, medzinárodné kontakty vo výskume a vývojiDostupnosť:

prijemné, klimatizované, ľahko dostupné, bezbarierové priestory s priľahlým parkoviskomIndividuálny prístup:

pohodlné objednanie osobne, telefonicky, mailom na určený čas a hodinu,
vyšetrenie a liečba za primeraný poplatok,

Kedy zvážiť návštevu reumatológa?


Ak opuch kĺbu trvá dlhšie ako 5 dní.
Ak bolesti kĺbov, alebo chrbtice sú prítomné v kľude, alebo budia zo spánku.
Ak stuhlosť kĺbov alebo chrbtice trvá po zobudení dlhšie ako 30 minút.
Ak pozorujete obmedzenie pohyblivosti kĺbov či chrbtice.

(Už jedna pozitívna odpoveď núti uvážiť reumatologickú konzultáciu.)


Copyright © 2013 Thermium s.r.o | WAI